Table of contents

[titlePage_recto]
ERNESTVS GODOFREDVS BALDINGER
philos. et med. doctor,
med. pract. prof. ord. et med. ord. in georgia avgvsta
senior et h.t. decanvs
,
TERTIO INDICIT
OCTO
CANDIDATIS DOCTISSIMIS
GRADVM
DOCTORIS MEDICINAE

CONTVLISSE
ORDINEM MEDICORVM.

Praefatio illustrat
Malignitatem in morbis, ex mente Hippocratis, per
recentiorum irritabilitatem et sensibilitatem
.


GOETTINGAE
EX OFFICINA JOANN. CHRISTIANI DIETERICH
,
academiae typogr. et librarii.

1775
.

IV.
IOANNES FRIDERICVS BLVMENBACH,
Gothanus.

[Seite 29]

Natus sum anno huius seculi LII. die XI. Maii. Parentes pientis-
simos veneror HENRICVM BLVMENBACHIVM Lipsiens. A.
M. Gymnasii illustris Gothani Prorectorem, Professorem, pluribus-
que eruditorum societatibus adscriptum; et CHARLOTTAM
ELEONORAM HEDWIG, CAROLI FRANC. BVDDEI
Cancellarii Vicarii Saxo-Gothani filiam, quos Deus diu seruet. Ho-
rum immensam, ad me bene feliciterque educandum, curam omnis-
que generis egregia beneficia enarranti, verba quidem, nunquam ma-
teries, deficerent; quare sicco hic quidem transire pede, alta autem
[Seite 30] mente eadem aeternum seruare, satius esse duco. Primum quidem
vtebar institutione domestica vtriusque parentis, et plurium Virorum
iuuenum; postea autem illustre Gymnasium, et quidem per plures
annos ipso docente Caro parente, frequentabam. Quando per id
tempus de eligendo futurae vitae aut studiorum genere sermo incide-
ret, candide quidem optimus Parens et delicias et incommoda vnius-
cuiusuis demonstrabat; nunquam autem quoddam prae ceteris vel
commendabat vel dissuadebat: ita vt rara mihi contigerit felicitas
proprium ingenium sequi, et ad vnum alterumue maiorem propen-
sionem pro lubitu, nemineque cogente, scrutari. Mihi ipsi ea in
re relicto, medicina, cum germana quasi sorore, naturae puta studio,
prae reliquis omnibus, a teneris vt dicunt vnguiculis mirum in mo-
dum arrrisit; ita vt his scientiis a prima iuuentute me vouerem et
ipsis delectarer.

Anno seculi LXIX. altiora petere et academias frequentare diui-
nis sub auspiciis decernebatur. Autumno ergo eiusdem anni Ienam
me contuli, vbi Ill. BALDINGERO tum fasces Academiae gerente
ciuium numero nomen dabam. WALCHIORVM splendida do-
mus, cui cognatum me esse inter ea refero, quibus iure mihi glo-
riari licet, paterna quasi cura et amore me suscipiebat, et, quod
maximi momenti in vita academica feliciter gerenda esse puto, inti-
miorem, ad studiorum meorum Antistites, aditum mihi beniuole
parabat: inter quos Ill. BALDINGERVS, quo postmodum per
quinquennium praeceptore vsus sum fidelissimo, ipsum crebrius in-
uisere, et bibliotheca sua instructissima vti liberaliter concessit, aliis-
que innumeris modis cursum mihi facilitare egregie et impense stu-
duit. Erat cum Ienam venirem adhuc in viuis vir extensae famae
KALTSCHMIDIVS, facultatis senior, chirurgiae Professor,
simulque theatro anatomico et horto academico praefectus, qui au-
tem altera post accessum hebdomade vita defungebatur, prima ergo
hieme anatomicis exercitationibus carebamus. Audiebam interea
Ill. Viros HENNINGSIVM Logicam, SVCCOVIVM mathe-
[Seite 31] sin puram et physicen, BALDINGERVM demum physiologiam,
docentes. Vere succedente iactura KALTSCHMIDII Ill. NEV-
BAVERI aduentu egregie compensabatur. Tantus huic Celeb.
Viro (cui innumera me debere, et abs quo singularia fauoris testi-
monia me accepisse, merito et gratissima mente profiteor) amor vi-
scera scrutandi, cadauera secandi, vt per totam hancce aestatem,
grauissimis vt facile patet sub incommodis, anatomen doceret, et
numerosi discipuli ipsi inciderent, id quod sequentibus annis quam-
diu fuit hiems, sedulo repetitum fuit. Frequentaui praeter haec eiusd.
Cl. Viri praelectiones doctissimas in Albinum de ossibus, Platneri
chirurgiam et Roedereri obstetriciam. Historiam medicinae, patho-
logiam et botanicen primus me docuit Ill. BALDINGERVS.
Ill. NICOLAI de materia medica et pathologia praelegentem
audiui. Ill. WALCHIVS in historia naturali, artis antiquae moni-
mentis celebrioribus, et archaeologia repetitis vicibus me erudiuit.
Ill. MüLLERO histor. Prof. et bibliothecis publicis praefecto anti-
quitates Germanicas, historiam Domus Saxonicae et demonstrationem
rariorum bibliothecae Ienensis debeo: qui idem Doct. Vir peculiari
mei fauore me sibi deuinctissimum reddidit. Diuum TANNERVM
denique in Anglicae linguae primis lineis fidum praeceptorem habui.
Triennium ita Ienae peregi; hocce finito proficuum mihi fore vide-
batur optimis parentibus, si aliam adhuc inuiserem academiam, alios-
que audirem magistros, eoque melius nullius in verba iurare, sed
ipsam inquirere veritatem, addiscerem.

Breuis quo me verterem erat deliberatio. Almae enim Georgiae
Augustae
Professorum longe lateque patens fama nullum dubitationi
relinquebat locum, quin mox vasis conclamatis huc me, laetae mes-
sis certissima spe fretus, conferrem. Appuli autumno anni LXXII.
et Ill. PüTTERO Prorectore albo academiae inscriptus sum. Pri-
mum statim ea mihi contigit felicitas, vt iterum ex WALCHIA
stirpe praesidium offenderem. Venerandum puta Prof. primar. qui
eodem ac Pater (νυν ἐν γιοις) fratresque Ill. Ienenses fauore me
[Seite 32] amplecti dignatus est; quibus altera paulo post contigit, vt de me
rebusque meis tam egregie merentem BALDINGERVM huc
vocatum iterum videre, eiusque colloquiis et praelectionibus vti
licuerit.

Nimis prolixus forem, si innumera praeceptorum meorum Goet-
tingensium
fauoris in me specimina et immensa de deuinctissimo di-
scipulo merita, longius enarrare auderem. Satis erit, breuissimis
saltem meminisse studiorum genera, quibus me pro profunda, qua
omnes late clarent, doctrina beniuole erudiuerunt: initium faciundo
ab Diuo hospite desideratissimo, quem omnes boni adhuc lugent,
VOGELIO Opt. quem de viribus medicamentorum; et de mor-
borum natura et curatione praelegentem, audiui. Ill. BALDIN-
GERO duce chemicen pharmaceuticam tractaui, et medicamina
componendi rationem in ipsa, officina percepi; practicas praeterea
eiusdem et de modo concinnandi formulas praelectiones frequentaui,
diuque clinicis eius exercitiis me socium praebui, ipsosque aegrotos
eo auspice inuisi. Ill. MVRRAYI botanicis et de materia medica
praelectionibus doctissimis interfui, et singulari eius beniuolen-
tia numerosas horti regii, vix vlli cedentis, plantas habui. Illustr.
WRISBERGII sub auspiciis theatrum anatomicum frequentare,
et practicis in arte obstetricia exercitiis, interesse mihi licuit, cuius
in facilitandis et adiuhandis cadauerum sectionibus, studium et be-
nignam operam gratissima mente agnoscam. Ill. RICHTERVM
tum in pathologicis, tum praesertim in morbis oculorum candidum
veneror Praeceptorem. Praeter hos Viros Doctiss. Ill. KAEST-
NER fautor non vno nomine pie deuenerandus mineralogiam, Ill.
ERXLEBEN mammalium historiam me docuerunt. Ill. BüTT-
NERI arctiori consortio, quod inter praecipuas laudes mihi ducere
fas sit, a primis fere quas hic peregi diebus, feliciter vsus sum;
in historia naturali fidus mihi suit praeceptor; et cum ante biennium
accideret, vt boni publici studio thesaurum suum rerum naturalium
academiae dicaret Vir Ill. eo duce catalogum harum naturalium con-
[Seite 33] ficere Clementissime mihi demandatum fuit, quod negotium cre-
brius adhuc cum eo versandi faustam mihi praebuit occasionem. Ill.
HEYNIVM, quo vnquam magis Patronum mihi fuisse memini
neminem, in Horatii Odas praelegentem audiui. Ill. DIEZ
vberiore linguae Anglicae notitia me erudiuit, et bibliothecae regiae
vsum non vno modo egregie et humanissime mihi facilitauit. Ill.
SCHLöTZERO denique Sueciae linguae elementa debeo.

[Seite 34]


Blumenbach, Johann Friedrich. Date:
This page is copyrighted